užitočné informácie
MAZANIE

všetky pohyblivé časti a uzatváracie miesta kovania je nutné mazať!
najlepším prostriedkom je vazelína, prípadne WD – 40 , ktoré si môžete zakúpiť  v každom železiarstve.

 
OCHRANA A ÚDRŽBA DREVENÉHO POVRCHU OKIEN
Správne vetranie.

Veľmi dôležitou a pritom často opomínanou skutočnosťou je zabezpečenie správneho odvetrania. Tento problém sa prejavuje ako pri novostavbách, kedy pri vysúšaní novostavieb dochádza k úniku vodnej pary z omietok a poterov do miestností a tá bez účinného vetrania v novostavbách z nich nemôže uniknúť, a taktiež pri rekonštrukciách domov a bytov, kedy cez pôvodné okná vďaka ich netesnosti dochádzalo k prevetrávaniu miestností, čomu je použitím kvalitných eurookien zabránené. Nadmerná vlhkosť v miestnosti potom spôsobuje negatívne efekty ako je napr. výskyt plesní, s tým spojené poškodenie drevených výrobkov v interiéri – dvere, nábytok, pocit chladu a popri iných aj zvýšenie výdavkov na vykurovanie, keďže na zohrievanie vlhkého vzduchu je potrebné väčšie množstvo tepelnej energie ako na zohriatie suchého vzduchu.

Celý článok...