ochrana dreveneho povrchu stienSprávne vetranie.
Veľmi dôležitou a pritom často opomínanou skutočnosťou je zabezpečenie správneho odvetrania. Tento problém sa prejavuje ako pri novostavbách, kedy pri vysúšaní novostavieb dochádza k úniku vodnej pary z omietok a poterov do miestností a tá bez účinného vetrania v novostavbách z nich nemôže uniknúť, a taktiež pri rekonštrukciách domov a bytov, kedy cez pôvodné okná vďaka ich netesnosti dochádzalo k prevetrávaniu miestností, čomu je použitím kvalitných eurookien zabránené.

Nadmerná vlhkosť v miestnosti potom spôsobuje negatívne efekty ako je napr. výskyt plesní, s tým spojené poškodenie drevených výrobkov v interiéri – dvere, nábytok, pocit chladu a popri iných aj zvýšenie výdavkov na vykurovanie, keďže na zohrievanie vlhkého vzduchu je potrebné väčšie množstvo tepelnej energie ako na zohriatie suchého vzduchu.

Relatívna vlhkosť vzduchu v miestnosti by nemala dlhodobo presiahnuť 50% !!!
Ako prvý príznak existencie nadmernej vlhkosti vo Vašom byte je kondenzácia vodnej pary na sklách okien z interiérovej strany, tzv. rosenie okien. Tento jav sa vyskytuje najčastejšie v zimnom období, kedy dochádza k zníženiu povrchovej teploty na povrchu skla z vnútornej strany pod hranicu rosného bodu a vodná para vyskytujúca sa v miestnosti skondenzuje na vodu na povrchu skla na spodnej strane okna. Výskyt rosenia okien v rozsahu cca 1 - 2 cm nad spodný okraj okna je bežné, rosenie väčšieho rozsahu je jednoznačným indikátorom nadmernej vlhkosti. Pri dlhodobom výskyte tohto stavu dochádza na oknách k nasledovnej situácii. Vodná para vniká do dreva cez slabé miesta (okolo kovania, cez škáry a hrany, cez slabo nalakované plochy okien v styku s murivom, oblasť drážky zo sklom) a zvyšuje tak vlhkosť dreva často na hodnotu vyššiu ako bod nasýtenia vlákien čím sa zvyšuje nebezpečenstvo napadnutia drevokaznými hubami, dochádza k napučaniu okien, čo má za následok rozmerové zmeny okien a s tým spojené ich ťažké otváranie, výskyt korózie celoobvodového kovania a v extrémnom prípade môže vďaka postupného prechodu vodnej pary z interiérovej strany okien dôjsť na vonkajšej strane okna ku vzniku pľuzgierov naplnených vodou a následne potom aj k odpadnutiu lazúry z takto poškodeného miesta.

Prejavy nadmernej vlhkosti sa najčastejšie vyskytujú v miestnostiach, v ktorých pri bežnom živote vzniká najviac vlhkosti - kuchyňa, kúpeľňa, práčovňa, sušiareň, problémové bývajú miestnosti s väčším množstvom kvetov, nadmerná vlhkosť sa vyskytuje aj v spálni, pretože človek pri dýchaní vydychuje vodnú paru, miestnosti, v ktorých je akvárium a pod. Správnym vetraním v týchto miestnostiach je teda možné predísť vzniku často veľmi ťažko odstrániteľných škôd na drevenom povrchu nových okien a ďalším škodám na vnútornom vybavení. Pod správnym vetraním si teda predstavujeme kompletnú výmenu vlhkého vzduchu v miestnosti za čo najkratší čas, aby energetické straty pri vetraní boli čo najnižšie. Máme na mysli teda nárazové vetranie pri úplne otvorenom okne. Čas potrebný na výmenu vzduchu je rozdielny v zime a v lete. Priečne vetranie (prievan) výrazne skracuje čas potrebný na vyvetranie. Počas vetrania je z dôvodu ďalších úspor možné odstaviť kúrenie v miestnosti. Vetrať je treba minimálne dvakrát a to ráno a večer, v miestnostiach s vyšším výskytom vlhkosti aj viackrát.

Nedodržiavaním týchto doporučení vystavujete svoje okná riziku trvalého poškodenia, škody na oknách, ku ktorým dôjde nadmernou vlhkosťou nemôžu byť dôvodom na reklamáciu ako povrchovej úpravy, tak aj samotnej konštrukcie okna.

Ochrana dreveného povrchu pri murárskych prácach.
Silikáty obsiahnuté v stavebných hmotách (malta, stierky, maliarske farby a pod.) nepriaznivo pôsobia na povrchy upravené vodou riediteľnými farbami. Na povrchu farby, v miestach kontaktu so stavebnými hmotami obsahujúcimi silikáty dochádza k ich poškodeniu. Z tohto dôvodu je vhodné chrániť drevené okná pri prácach s týmito materiálmi ochrannou páskou napr. tesa alebo zmršťovacou fóliou.
Ochranné maskovacie pásky tesa doporučujeme ihneď po ukončení murárskych prác odstrániť z povrchu (max do 3 ~ 4 týždňov po nalepení).

Údržba dreveného povrchu.
Intervaly vykonávania údržby sú závislé od poveternostných podmienok. Na miestach s extrémnym vplyvom počasia a pri veľmi svetlých farebných odtieňoch je nutná zvláštna starostlivosť.

Starostlivosť:

  • drevený rám okien doporučujeme 1 - 2x ročne umyť jemným neutrálnym čistiacim prostriedkom a ošetriť udržiavacou emulziou Zowosan Pflegeset alebo Zowosan Lack Polish (spomaľuje starnutie náteru, zaceľuje mikrotrhliny)
  • zvláštnu pozornosť venujte spodnému okraju okien, kde sa poveternostné vplyvy prejavujú najviac
  • zabráňte mechanickému poškodeniu povrchu (prípadné škody ihneď odstrániť)

Všetky problémy spojené s užívaním okien, ich poškodenie alebo nesprávnu funkciu ihneď konzultujte s výrobcom.