V našich zemepisných šírkach sú výrazné rozdiely medzi horúcim letom a mrazivou zimou. Oplášťovanie budov sa preto musí navrhnúť tak, aby chránilo vnútorný priestor pred podchladením a zároveň pred prehriatím. Takéto požiadavky sú splnené iba vtedy, ak sa použije izolačné sklo so zvýšenou tepelnoizolačnou schopnosťou.

U izolačného skla je najdôležitejšia hodnota Ug. Vyjadruje sa v [W/m2K] čo znamená : Aké množstvo tepla prestúpi štvorcovým metrom plochy danej hmoty za jednotku času za predpokladu, že medzi teplotami vnútorného a vonkajšieho prostredia je rozdiel 1°C. Čiže nižšia hodnota „Ug“ znamená lepšiu tepelnú izoláciu a tým aj nižšie výdavky na kúrenie.
V nižšie uvedenej tabuľke nájdete porovnanie jednotlivých zasklení.

foto zasklenie

Typ zasklenia Hodnota „Ug“ [W/m2K] Množstvo stratového tepla * Náklady  a vykurovanie**
Jednoduché sklo 5,8  - -
Staršie izolačné dvojsklo 2,7  - 10€ (301 Sk)
Izolačné dvojsklo odrážajúce teplo so vzduchovou náplňou 1,4  - -
Izolačné dvojsklo odrážajúce teplo s náplňou vzácneho plynu 1,1 109 4€ (120 Sk)
Izolačné trojsklo odrážajúce teplo s náplňou vzácneho plynu 0,6 80 2,16€ (65 Sk)


*- množstvo tepla strateného za vykurovaciu sezónu jednotkovou plochou okna v kWh/m² pre oblasť BRNA.
**- náklady na vykorovanie na 1m² okna pri cene 10,12 € (305 Sk) /GJ
Porovnanie vypracovala firma IZOLAČNÍ SKLA a. s.

Staršie izolačné dvojsko: Ug = 2,7 W/m2K

foto zasklenie1

Izolačné dvojsklo odrážajúce teplo s náplňou vzácneho plynu: Ug = 1,1 W/m2K

Vnútorná tabuľa skla je v dvojskle (u trojskla – vnútorná a vonkajšia) nahradená sklom s nízkou hodnotou emisivity - na povrchu je nanesená neviditeľná vrstva z ušľachtilého kovu, odrážajúca tepelnú energiu späť do miestnosti a tak zabraňujúca jej úniku. Tým sa dosahuje výrazné zníženie hodnoty súčinitľa tepla „Ug“. Zlepšenie tejto hodnoty dosiahneme výmenou vzduchu v dutine izolačného skla za plyn s nízkou tepelnou vodivosťou. Priehľadnosť pritom zostáva úplne zachovaná.

foto zasklenie2

foto zasklenie3

ZDROJ: Okna, dveře, prosklené stěny, Anton Puškár, Klára Szomolányiová, Jozef Fučila, JAGA MEDIA


REZ IZOLAČNÝM DVOJSKLOM A TROJSKLOM

foto zasklenie4

Aby sa docielilo viac funkčných či estetických vlastností tohto špeciálneho izolačného skla, je možné vonkajšie číre sklo nahradiť sklom protislnečným, protihlučným, nepriezračným v rôznych variáciách alebo bezpečnostným.