mazanieVšetky pohyblivé časti a uzatváracie miesta kovania je nutné mazať!
Najlepším prostriedkom je vazelína, prípadne WD – 40, ktoré si môžete zakúpiť v každom železiarstve.

ochrana dreveneho povrchu stienSprávne vetranie.
Veľmi dôležitou a pritom často opomínanou skutočnosťou je zabezpečenie správneho odvetrania. Tento problém sa prejavuje ako pri novostavbách, kedy pri vysúšaní novostavieb dochádza k úniku vodnej pary z omietok a poterov do miestností a tá bez účinného vetrania v novostavbách z nich nemôže uniknúť, a taktiež pri rekonštrukciách domov a bytov, kedy cez pôvodné okná vďaka ich netesnosti dochádzalo k prevetrávaniu miestností, čomu je použitím kvalitných eurookien zabránené.